Libmonster ID: MD-479
Author(s) of the publication: Микола МЕЛЬНИК


Автор: Микола МЕЛЬНИК, доктор юридичних наук. Анатолій БЕНЬ, оглядач "Голосу України"

Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток".

Це означає, що по-новому врегульовано низку положень законодавства про відпустки. Так, Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП) доповнено новою статтею 78-1, якою визначено, що святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються. Нагадаємо, що відповідно до ст. 73 КЗпП святковими визнаються 1 січня (Новий рік), 7 січня (Різдво Христове), 8 Березня (Міжнародний жіночий день), 1 і 2 Травня (День міжнародної солідарності трудящих), 9 Травня (День Перемоги), 28 червня (День Конституції України), 24 серпня (День незалежності України), а неробочими - 7 січня (Різдво Христове), один день (неділя) - Пасха (Великдень), один день (неділя) - Трійця.

Віднині власника або уповноваженого ним органу, з якими працівник узгоджує конкретний період щорічної відпустки, зобов'язано письмово повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Така форма повідомлення важлива з огляду на можливість перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника на інший період.

Уточнено і порядок оплати праці працівника у разі відкликання з відпустки - це робитиметься з урахуванням суми, нарахованої на оплату невикористаної частини відпустки.

Дещо змінено порядок нарахування стажу роботи в частині невикористаної відпустки у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу чи організацію. До стажу, який дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, час, за який працівник не використав ці відпустки на попередньому місці роботи, зараховуватиметься лише тоді, коли він не тільки повністю або частково не використав відпустки, а й не одержав за них грошову компенсацію.

Змінено правила надання невикористаної частини щорічної відпустки, яку на прохання працівника було поділено на певні частини. Закон "Про відпустки" встановлював, що невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини (скажімо, якщо використана частина відпустки закінчилася в четвер, то невикористана могла початися лише з п'ятниці). Новим законом це положення скасовано, що дозволяє почати невикористану частину відпустки з будь-якого дня тижня.

Зі ст. 84 КЗпП виключено положення про те, що, згідно з визначеним колективним договором порядком, власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства, установи, організації з не залежних від працівників причин може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням.

Звертаємо увагу, що новим законом істотно змінено законодавче регулювання надання додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які мають дітей чи навчаються у вузах.

Якщо раніше відповідно до ст. 182-1 КЗпП щорічну додаткову оплачувану "материнську" відпустку могли отримувати лише жінки з двома або більше дітьми віком до 15 років або з дитиною-інвалідом, то за новим законом таке право набули три нові категорії осіб:

1) жінка, яка всиновила дитину;

2) батько, який виховує дитину без матері (у т. ч. І в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

3) особа, яка взяла дитину під опіку.

Причому тривалість такої відпустки збільшено з 5 до 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Крім того, встановлено, що за наявності кількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість може бути й більша - до 14 календарних днів.

А стосовно працівників - студентів вищих навчальних закладів, то ухваленим законом встановлено, що тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною або вечірньою формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вузу відповідного рівня акредитації. За ч. 1 ст. 216 КЗпП її тривалість залежно від вказаних обставин може становити від 20 до 40 днів.

Для довідки: Закон ухвалено парламентом 6 лютого 2003 р. Він набув чинності 1 березня. З повним текстом закону можна ознайомитися в "Голосі України" за 4 березня 2003 р.

Ведучі рубрики нагадують норму ст. 68 Конституції України: "Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності".


© library.md

Permanent link to this publication:

https://library.md/m/articles/view/Один-день-до-відпустки-також-свято

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Moldova OnlineContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://library.md/Libmonster

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Микола МЕЛЬНИК, Один день до відпустки - також свято // Chisinau: Library of Moldova (LIBRARY.MD). Updated: 25.08.2021. URL: https://library.md/m/articles/view/Один-день-до-відпустки-також-свято (date of access: 19.05.2022).

Publication author(s) - Микола МЕЛЬНИК:

Микола МЕЛЬНИК → other publications, search: Libmonster RussiaLibmonster WorldGoogleYandex


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Moldova Online
Кишинев, Moldova
166 views rating
25.08.2021 (267 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
BARRISOL ПРИШЕЛ В МОЛДОВУ
10 hours ago · From Moldova Online
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСИЛЬВАНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СССР (1945 - 1947 ГОДЫ)
7 days ago · From Moldova Online
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА САВЧЕНКО
Catalog: История 
9 days ago · From Moldova Online
ПАМЯТИ МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА ФРИДМАНА (1922 - 2006)
21 days ago · From Moldova Online
К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ЦИВЬЯН
21 days ago · From Moldova Online
ВИКТОР БОГОМОЛЕЦ - АГЕНТ РУМЫНСКИХ СЕКРЕТНЫХ СЛУЖБ
Catalog: История 
24 days ago · From Moldova Online
СТАРООБРЯДЦЫ В РУМЫНИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
24 days ago · From Moldova Online
РУССКИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ СЕЛА В РУМЫНИИ: АРХАИКА И ЗАИМСТВОВАНИЯ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
24 days ago · From Moldova Online
НОВОЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЗАРУБЕЖНЫХ СЛАВЯНСКИХ СТРАН. ПО СЛЕДАМ КОМАНДИРОВОК, КОНФЕРЕНЦИЙ, ПУБЛИКАЦИЙ
Catalog: Разное 
25 days ago · From Moldova Online
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ-ГУМАНИТАРИИ В МЕЖВОЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ"
Catalog: История 
27 days ago · From Moldova Online

Actual publications:

Latest ARTICLES:

LIBRARY.MD is a Moldavian open digital library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Один день до відпустки - також свято
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Library of Moldova ® All rights reserved.
2016-2022, LIBRARY.MD is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Moldova


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones