MOLDOVAN DIGITAL LIBRARY (PLATFORM FOR AUTHORS №1)
LIBRARY.MD and international cooperation

LIBRARY.MD sends data about all posted publications to partner libraries around the world (open the interactive map), social networks and search engines.

LIBRARY.MD protects your copyrights, helps you find partners and investors, increases your scholarly citation index, and gives you access to your copyrighted heritage.

Preserving the past, collecting the present, and helping to build the future \ LIBRARY.MD

LIBRARY.MD is a digital library, repository and archive for the preservation of scientific and literary works of Moldovian and foreign authors. The project works on the principles of free participation: everyone can register and save their scientific or literary works. Read and publish with LIBRARY.MD!

PLATFORM'S TARGET AUDIENCE: Scientists · Teachers · Students · Writers · Researchers · Archivists · Publishers · Famous figures
NEW ARRIVALS TO THE LIBRARY (TEXTS, FILES, MULTIMEDIA)
 
ДАВНИЕ СВЯЗИ ЭМИРАТА С ЗАПАДОМ "ЦЕМЕНТИРУЮТ" СЕГОДНЯШНИЕ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ Э. О. КАСАЕВ Соискатель МГИМО (У) МИД России Ключевые слова: Катар, Европа, энергетика, товарооборот, торговля, инвестиции, СПГ Сегодня азиатский сектор - безусловно при…
9 hours ago
П. В. СТЕГНИЙ Доктор исторических наук Иранскую ядерную программу (ИЯП) в Израиле считают экзистенциональной угрозой. Б. Нетаньяху, как и глава предшествующего левоцентристского правительства Э. Ольмерт, убеждены, что ИЯП имеет тайную ядерную составляющую,…
10 hours ago
Раман узнік на аснове старажытнага эпасу ў антычнай літаратуры, аднак у сучасным разуменні сфарміраваўся толькі ў XVI—XVIII стагоддзях. Росквіту жанр дасягнуў у ХІХ стагоддзі ў еўрапейскай і рускай рэалістычнай літаратуры. Троп (ад грэч. tropos — ‘паварот;…
Yesterday
Нікому з беларускіх драматургаў не ўдаецца ўзнаўляць падзеі далёкага мінулага з такой яркасцю і маляўнічасцю, як гэта робіць А. Дудараў. С. Лаўшук. Аляксей Дудараў — вядомы беларускі драматург і празаік, заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, стар…
Yesterday
Ключевые слова: аграрная сфера Китая. ВТО, механизация, импорт и экспорт продовольствия, структура сельскохозяйственного производства Л. А. ВОЛКОВА Кандидат экономических наук Институт Дальнего Востока РАН Вступлению Китая в ВТО (декабрь 2001 г.) предшеств…
Yesterday
Апавяданне — невялікі апавядальны твор, у якім расказваецца, як правіла, пра нейкі адзін вызначальны выпадак (сітуацыю, падзею) з жыцця чалавека. Кампазіцыйную аснову апавядання складаюць адна сюжэтная лінія, невялікая колькасць дзейных асоб, наяўнасць апа…
Yesterday
Keywords: South Africa, Cape of Good Hope, Cape Town, Russian sailors The history of the Russian Navy includes many glorious pages related to South Africa. The first visit of our sailors to the coast of South Africa took place in 1808, when the sloop Diana…
Yesterday
Калі ты патрэбен хоць аднаму чалавеку, можаш лічыць сябе шчаслівым. Г. Марчук. Георгій Васільевіч Марчук нарадзіўся 1 студзеня 1947 года ў Давыд-Гарадку. «У той год, — згадвае пісьменнік, — майму дзеду Змітру Асколка было пяцьдзясят дзевяць гадоў, бабе Нас…
Yesterday
Верш значны не гукам, які чуваць, пакуль верш чытаецца, а сваім рэхам, якое ён утварае, калі адгучыць. А. Разанаў. Імя Алеся Разанава з’яўляецца адметным сімвалам сучаснай беларускай паэзіі, паказчыкам яе высокага ўзроўню развіцця, узорам няспынных пошукаў…
3 days ago
Долі інакшай не трэба зямной,Сэрца пагоднее ад суцяшэння:Родная мова ступала за мнойАд калыханкі да галашэння... Р. Барадулін Рыгор Іванавіч Барадулін лічыў, што яму пашанцавала нарадзіцца ў літаратурным рэгіёне, бо яго землякамі былі Пятрусь Броўка, Васіл…
3 days ago
А. А. КРОЛ Кандидат исторических наук Институт востоковедения РАН Ключевые слова: Египет, Бернард Льюис, американо-израильский заговор, НПО, "арабская весна", парламентские выборы Вначале февраля 2012 г. египетская правительственная газета "Аль-Ахрам" опуб…
3 days ago
Е. А. ЕЛЬКИНА Институт Африки РАН Ключевые слова: морские пираты, Гвинейский залив, транснациональная преступность "Два члена экипажа были похищены, а третий ранен во время нападения пиратов в районе западного побережья Африки. Еще один числится без вести …
3 days ago
Варты жалю той, хто не ведае былога дня і таму не можа разабрацца ў сённяшнім і прадбачыць будучы...У. Караткевіч. «Укараніцца на камяністым, неўладкаваным беразе жыцця, мудра, уладна, пяшчотна свідраваць каранямі зямлю. Араць яе для будучыні. Як чазенія…»…
4 days ago
Аповесць «Стары і мора», напісаная ў 1952 годзе, стала вырашальным аргументам у прысуджэнні Э. Хемінгуэю Нобелеўскай прэміі. Амаль два дзесяцігоддзі спатрэбілася аўтару для стварэння гэтага шэдэўра. Першым подступам да тэмы аповесці стаў нарыс «На блакітна…
4 days ago
Рыбак Санцьяга ў аповесці намаляваны ўжо зусім старым чалавекам. З часам адышло з яго жыцця ўсё мітуслівае, што калісьці ўзрушала, і засталіся толькі светлыя ўспаміны юнацтва. Пісьменніка хвалявала праблема паводзін чалавека на схіле дзён. Санцьяга пасля г…
4 days ago
Калі аповесць «Стары і мора» была закончана, Э. Хемінгуэй напісаў выдаўцу: «Гэта — проза, над якой я працаваў усё сваё жыццё, якая павінна быць лёгкай, простай і лаканічнай і ў той жа час перадаваць усе змены бачнага свету і сферы чалавечага духу». Аповесц…
4 days ago
Аўтар, стваральнік мастацкага тэксту — гэта рэальная асоба са сваім лёсам, светапоглядам, асабістым жыццёвым вопытам і адносінамі да свету і людзей. І гэтыя фактары так або інакш уплываюць на ідэйны змест твора. Ідэалы, светапогляд, жыццёвы вопыт і творчыя…
4 days ago
Аповесць «Стары і мора» падвяла вынік доўгім і няпростым роздумам Хемінгуэя пра месца чалавека ў свеце. Гісторыя рыбака Санцьяга, які ўвабраў у сябе рысы тых, каго Хемінгуэй сустракаў і добра ведаў, калі жыў у рыбацкім паселішчы на Кубе, — гэта гісторыя ня…
4 days ago
Аўтарскія канцэпцыя і пазіцыя прачытваюцца ў ідэйна-сэнсавых дамінантах твора або ўсёй творчасці пісьменніка: да якіх тэм і ідэй часцей звяртаецца аўтар, чаму аддае, напрыклад, перавагу — біяграфічнаму матэрыялу або рэалістычнаму ці фантастычнаму спосабу а…
4 days ago
Васіль Быкаў уражвае нас майстэрствам ужывання мастацкіх дэталей, вобразаў-сімвалаў, якія надаюць твору філасофскую напоўненасць. У яго творах многа вобразаў-сімвалаў і мастацкіх дэталей, якія з’яўляюцца сродкамі псіхалагічнай, маральна-этычнай характарыст…
4 days ago
Рамантычнае і рэалістычнае адлюстраванне жыцця ў літаратуры. Гістарычны раман Рамантычнае адлюстраванне жыцця вызначаецца асаблівай цікавасцю пісьменніка да ўнутранага свету асобы, засяроджанасцю на ўвасабленні высокіх адносін, прыгожых пачуццяў, душэўных …
4 days ago
У літаратуры на працягу стагоддзяў існуюць пэўныя эмацыянальна-эстэтычныя тыпы адлюстравання жыцця: гераічны, трагічны, іранічны, сатырычны, рэалістычны і некаторыя іншыя. Тэарэтыкі літаратуры называюць іх эстэтычнымі катэгорыямі, модусамі мастацкасці або …
4 days ago
Раман узнік на аснове старажытнага эпасу ў антычнай літаратуры, аднак у сучасным разуменні сфарміраваўся толькі ў XVI—XVIII стагоддзях. Росквіту жанр дасягнуў у ХІХ стагоддзі ў еўрапейскай і рускай рэалістычнай літаратуры. Раман (ад фр. roman — ‘апавяданне…
4 days ago
Сутнасцю жыцця і дзейнасці Андрэя Макаёнка была любоў. Любоў з вялікай літары. Любоў да жыцця. Жыццё любяць усе, аднак любяць па-рознаму. Андрэй любіў як змагар, даследчык, пераўтваральнік, нястомны барацьбіт за яго чысціню і прыгажосць. І. Шамякін. Андрэй…
4 days ago
Па творах Васіля Быкава свет спасцігае асаблівасці беларускага народнага характару, трагізм гістарычнага лёсу нашага народа. Творчасць пісьменніка дапамагае шукаць сцежкі да дабрыні і справядлівасці. Імя В. Быкава ўспрымаецца сёння ў свеце як сімвал мужнас…
4 days ago
Александр Григорьевич Лукашенко - первый Президент Республики Беларусь. В нашей стране он больше, чем политик. Александр Лукашенко стоит у истоков становления и развития независимой Беларуси. Для коллег-президентов - признанный авторитет. В отстаивании нац…
5 days ago
В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Беларусь Президент: является Главнокомандующим Вооруженными Силами;назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил;формирует и возглавляет Совет Безопасности Республ…
5 days ago
Андрэ Маруа — аўтар бестселераў у жанры рамана-біяграфіі: гэта кнігі пра Байрана, Гюго, Бальзака, Жорж Санд, Дзюма і інш. Андрэ Маруа (Эміль Саламон Вільгельм Эрзог) нарадзіўся 26 ліпеня 1885 года ў яўрэйскай сям’і з Эльзаса, якая пераехала ў Нармандыю. Зд…
5 days ago
  CORRECTION OF REGIONAL ECONOMIES SPECIALIZATIONS THROUGH  SCIENTIFIC-RESEARCH AND EXPERIMENTAL-DESIGNING WORKS Vladislav I. Kaganovskiy Senior Expert of the Russian Analytical School     Moscow 2022   «Ein Teil von jener Kraft...»     This article will s…
5 days ago
Раман — эпічны празаічны (часам — вершаваны) твор, у якім шырока ахоплены істотныя жыццёвыя з’явы пэўнага сацыяльнага асяроддзя, нацыі і эпохі, паказаны шматлікія характары ў іх развіцці, псіхалагічнай напоўненасці, створаны разнастайныя бытавыя малюнкі.Ра…
5 days ago
Каб паступіць вучыцца, Кузьма Чорны адправіўся з роднай вёскі ў сталіцу. Так напісаў пра гэта падарожжа Іван Навуменка: «У 1923 г. Кузьма Чорны (ён ужо надрукаваў верш у часопісе «Іскры», два-тры апавяданні) пехатой пайшоў у Мінск, каб паступіць вучыцца ў …
5 days ago
ХАРАКТАРЫСТЫКА МАСТАЦКАГА ВОБРАЗА-ПЕРСАНАЖА Уступ.Праблема, якая прывяла аўтара да стварэння дадзенага вобраза і месца персанажа ў сістэме вобразаў твора. Галоўная частка.Характарыстыка персанажа як пэўнага сацыяльнага тыпа. Фабульны лёс героя.Сацыяльнае і…
6 days ago
Эвалюцыя творчасці Змітрака Бядулі ішла паралельна з усёй літаратурай: калі фарміраваліся малая проза, апавяданне, потым аповесць і раман, у Змітрака Бядулі з’яўляліся абразкі і імпрэсіі (зборнік «Абразкі»), затым навелы і апавяданні (зборнік «Дэлегатка»),…
6 days ago
Верлібр узнік у ХІХ стагоддзі ў амерыканскай і еўрапейскай літаратурах. Шырокае распаўсюджанне атрымаў у паэзіі ХХ стагоддзя. Самы вядомы з пачынальнікаў гэтага жанру ў беларускай літаратуры — Максім Багдановіч («Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы...», …
6 days ago
Эпоха Рэнесансу атрымала назву «залаты век» для Беларусі, таму што беларуская мова і беларуская культурная традыцыя мелі спрыяльныя ўмовы для развіцця і духоўна ядналі грамадства. Беларуская культура эпохі Францыска Скарыны вызначаецца прыметамі, характэрн…
6 days ago
У гістарычным плане культура Адраджэння падзяляецца на два этапы: Ранні рэнесанс (першая палова XVI стагоддзя) і Позні рэнесанс (другая палова XVI — пачатак XVII стагоддзя). На першым этапе яна грунтавалася на веры ў гармонію паміж саслоўямі, народамі, хры…
6 days ago
CATALOG
Files · Photos · Sounds · Articles · Polls · Diaries · Biographies · Books · News
 
LATEST UPLOADED FILES
latest · Top
 
Important information for authors

Why is it important to save your scholarly work in a digital library?

There are many reasons why it is important to keep your scholarly work online. Let's focus on the main ones:
 1. Wide access: The Internet allows researchers and scholars around the world easy access to your scholarly work. This is especially important for those who live or work in remote countries or regions or sparsely populated areas where access to scholarly publications may be limited.
 2. Preservation and dissemination of knowledge: The preservation and dissemination of scientific works on the Internet ensures the preservation and dissemination of knowledge that can be used to advance science. This helps avoid duplication of research and facilitates access to previous works, which contributes to faster human progress.
 3. Citation: Storing research papers online at a specific address provides a permanent link to your work, making it easier for other scientists to cite and use your research. It also helps to increase your citation index in academia.
 4. Archiving: Storing research papers online ensures that they are archived and preserved for the future. This is important so that researchers can access previous works and use them in their own research.
 5. Dissemination of ideas: Keeping scientific papers online provides an opportunity to disseminate ideas and research results to a wide audience. This can lead to a broader discussion of ideas and a faster dissemination of knowledge in the scientific community.

What can I save in a digital library?

In a digital library, authors can save all kinds of digital information:
 1. E-books: digital versions of books, which can be saved in PDF, DJVU, or other e-book formats.
 2. Scientific articles: scientific publications that can be saved in text form for reading from a computer screen or other gadget or in PDF or other electronic article formats (in which case articles can also be read from both desktop and mobile device screens).
 3. Journals: digital versions of journals that can be saved in PDF or other electronic journal formats.
 4. Audio and video materials: lecture recordings, music, movies and other video and audio files. Audio files are stored in a special storage, and we recommend uploading videos to Youtube and then inserting a link to them in your publications in the library.
 5. Documents: different types of documents, such as brochures, manuals, reports, articles, and other documents. There is a special section for files in the library.
 6. Maps and drawings: different types of graphic images, including maps, charts, drawings, diagrams, and other types of images. They can be stored in the Photo Documents section.
 7. Electronic textbooks and learning materials: digital versions of textbooks, study guides, and other learning materials.
 8. Electronic newspapers: digital versions of newspapers that can be saved in PDF or other electronic newspaper formats.
 9. Photos: digital images of photos and other graphic materials.
 10. Archival materials: digital versions of documents and other materials from archives and museums.
 11. Research information: digital versions of articles, reports, dissertations, and other research-related materials.
 12. Electronic diaries: digital versions of diaries and other personal entries. The library has a special section for author diaries, where you can keep entries in chronological order.
 13. Electronic patents: digital versions of patents and other documents related to intellectual property.
 14. Internet Archives: electronic versions of web pages and other online materials that can be saved in archiving programs and uploaded for preservation in the library.
 15. Computer programs and applications: digital versions of software, applications, and games.
 16. Electronic dictionaries and reference books: digital versions of various dictionaries and reference books on various topics.
 17. Music: digital versions of music, albums, and other audio materials.
 18. Digital maps: electronic versions of maps, geographic and topographic data.

Why is the digital library free for authors and readers?

All services to authors and readers are provided free of charge. So it was, so it is and so it will be. There are several reasons why the library stores and makes available information published by authors for free:
 1. Accessibility. Free access to information makes it available to all users, regardless of their financial status or location. This is important to ensure equal access to education and information for all.
 2. Dissemination of knowledge. The purpose of digital libraries is to disseminate knowledge and information throughout the world. Free access to information contributes to this goal because it allows people to access the latest scientific discoveries and other important information resources.
 3. Social effect. Many authors, especially those who publish their works in the electronic library, do not receive direct financial benefits from their publications, but do so in order to promote science and disseminate knowledge. Providing free access to their work helps them achieve this goal.
BIBLIOTRACKER
 
Corina Costiuc has joined Libmonster
30.08.2023 16:28
Andrew Stefanovitch has joined Libmonster
28.08.2023 04:26
Anastasia Jaime has joined Libmonster
20.08.2023 13:42
PROJECT NEWS
Loading...
STATISTICS
 
Libmonster Partners

Home
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: MD LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Moldovian Digital Library ® All rights reserved.
2019-2023, LIBRARY.MD is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Moldova


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android